Formulieren, Films & Print

de kleine lettertjes

info@drukkerijsk.nl

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Drukkerij SK. Wie deze site bezoekt gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De website van Drukkerij SK is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Drukkerij SK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Drukkerij SK afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.
Het digitaal verzenden van gegevens geschiedt op eigen risico.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Drukkerij SK worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik.

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Drukkerij SK is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gegeven de aard van de producten en dienstverlening van Drukkerij SK is het noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennis neemt van en akkoord gaat met deze privacy verklaring.
Drukkerij SK, gevestigd aan de Zekkenstraat 36 te Hoek van Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Drukkerij SK
Zekkenstraat 36, 3151 XP Hoek van Holland
Telefoon +316-20874415
info@drukkerijsk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Drukkerij SK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer u bij Drukkerij SK een offerte aanvraagt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een order plaatst, worden persoonsgegevens verzameld die wij nodig hebben voor onze productie en dienstverlening. Drukkerij SK kan, om een offerte of order te kunnen produceren, aanvullende gegevens verlangen. Hierbij het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; bankrekeningnummer; ip-adres; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door zich in te schrijven op onze nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch; gegevens over uw activiteiten op onze website. Wij nemen de mogelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken, juist, volledig en up-to-date is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drukkerijsk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Drukkerij SK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van offertes en orderbevestigingen;
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om productie en dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Het afhandelen van uw betaling;
Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
Drukkerij SK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte en controle.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Drukkerij SK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Drukkerij SK verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van uw order of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Drukkerij SK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Drukkerij SK kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drukkerij SK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drukkerijsk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drukkerij SK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@drukkerijsk.nl.

Wijzigingen

Drukkerij SK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aansprakelijkheid, het copyright en de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze pagina op eventueel gewijzigd beleid van Drukkerij SK.

Vragen in verband met privacy

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of transacties die met privacy te maken hebben of een mogelijke inbreuk op uw privacy, kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u naar aanleiding van onze website contact met ons op willen nemen, mail dan naar info@drukkerijsk.nl.
Laatste wijziging: 11-05-2018

Waar vindt u ons?

Zekkenstraat 36
3151 XP  Hoek van Holland
Nederland

Mail ons: info@drukkerijsk.nl
Bel ons: +316-20874415

Kamer van Koophandel Rotterdam 72865407
BTW-nr. NL859265936B01

Openingstijden:
U kunt bij ons terecht van maandag t.m. vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.